Fabriqué en France

Giỏ hàng  

Không có sản phẩm

0,00 € Vận chuyển
0,00 € Tổng cộng

Giá đã bao gồm thuế

Xem giỏ hàng Tiếp tục thanh toán

Language

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Chúng tôi (Comosystems SL) không tuyên bố bất kỳ tính năng chữa bệnh nào của sản phẩm của chúng tôi.
Nếu bạn có vấn đề y tế, hãy liên hệ với bác sĩ của bạn.
 
Tất cả các sản phẩm của chúng tôi (CMO) Comosystems không phải là sản phẩm chữa bệnh: họ góp phần giúp cơ thể trong quá trình tự phòng bệnh của mình. Mặc dù các nghiên cứu cho thấy hiệu quả trong lĩnh vực sinh học, nhưng chúng tôi không thể đưa ra tuyên bố về y tế cho việc sử dụng các sản phẩm của Comosystems.
 
Thông tin được trình bày trên trang web này đưa ra lời khuyên chung về ảnh hưởng của môi trường điện từ được biết đến là nguyên nhân gây ra bệnh tật hoặc khó chịu.
Tuy nhiên, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (bác sĩ) để đáp ứng nhu cầu và mối quan tâm sức khoẻ cá nhân của bạn.
Thông tin trên trang này chỉ dành cho mục đích giáo dục.
 
Họ không có cách nào để thay thế tư vấn y tế hoặc điều trị của một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bạn không nên sử dụng thông tin này để chẩn đoán hoặc điều trị một vấn đề sức khoẻ hoặc bệnh tật mà không cần hỏi ý kiến bác sĩ.
Ngoài ra, tất cả các lời khuyên và kiến nghị được cung cấp bởi nhân viên Comosystems có mục đích cung cấp hướng dẫn, như các chuyên gia, khách hàng những người tìm cách "sống tốt hơn với sóng điện từ.


Giỏ hàng  

Không có sản phẩm

0,00 € Vận chuyển
0,00 € Tổng cộng

Giá đã bao gồm thuế

Xem giỏ hàng Tiếp tục thanh toán

Liên hệ chúng tôi

PayPal